* Studentii cu carnet valabil beneficiaza de 10% reducere de luni pana vineri.

    

  • ECHIPA

  • Echipa de 5-6 persoaneEchipa de 5-6 persoane
  • Echipa de 4 persoaneEchipa de 4 persoane
  • Echipa de 3 persoaneEchipa de 3 persoane
  • Echipa de 2 persoaneEchipa de 2 persoane
  • PRET

  • Echipa de 5-6 persoane40 lei/pers.
  • Echipa de 4 persoane45 lei/pers.
  • Echipa de 3 persoane50 lei/pers.
  • Echipa de 2 persoane60 lei/pers.

Share This